ပရိုမိုးရှင်း

မန်ဘာသစ် Welcome ဘောနပ်(၁၀၀%)

venus1688 ၌ 5,000 ကျပ်မှစပြီးမန်ဘာဝင်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းဖြင့် ဘောနပ် 100% ကို အများဆုံး 50,000 ကျပ်အထိရယူနိုင်ပါမည်။ ဤဘောနပ်သည် ဘောလုံ ၊ငါးပစ်ဂိမ်းနှင့်ဆလော့ဂိမ်းရဲ့ ကြိမ်ရေ(Turnover) 8ဆ ပြည့်အောင်ကစားပြီးမှငွေသားများကို ထုတ်ယူနိုင်ပါမည်။ ဤဘောနပ်သည် ဘောလုံး၊ငါးပစ်ဂိမ်းနှင့်ဆလော့ဂိမ်းများတွေအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါမည်။ ဤပရိုမိုးရှင်းကို venus1688 မှကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ငါးပစ်ဂိမ်းနှင့်ဆလော့ဂိမ်း အထူးပရိုမိုးရှင်း

တပတ်တစ်ကြိမ် ကစားထားတဲ့ ကြိမ်ရေ(Turnover) အလိုက် ကော်မရှင်များပြန်အမ်းခြင်း။ ဤကော်မရှင်သည် venus1688 ရဲ့မန်ဘာတိုင်းရရှိနိုင်ပါမည်၊ ကော်မရှင်ပမာဏကို အနည်းအများကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပဲ မန်ဘာများ ကစားထားသော ကြိမ်ရေ(Turnover) အပေါ်မူတည်ပြီး တပတ်တစ်ကြိမ် တစ်လ ( 4 ) ကြိမ်အထိ ရရှိပါမည်။ ဤကော်မရှင်သည် ငါးပစ်ဂိမ်းနှင့်ဆလော့ဂိမ်း၏ ကြိမ်ရေ(Turnover)အတွက်သာ တွက်ချက်ပေးပါမည်။

မန်ဘာသစ်ဘောလုံးအထူးဘောနပ်

မန်ဘာသစ်များ အကောင့်ဖွင့်ကစားတိုင်း 100% ဘောနပ်အမြင့်ဆုံး 10,000 ကျပ်အထိရယူပြီး UG sports မှ ရှိသမျှ ဘောလုံးနှင့်အခြား အားကစား များကို ကြိမ်ရေ (Turnover) 5ဆ ပြည့်တိုင်းငွေသားများ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ဥပမာ - သွင်း 10,000 + ဖရီး 10,000 =စုစုပေါင်း 20,000 ကျပ်/ 20,000 ကျပ် x5 ကြိမ်ရေ = 100,000 ကစားပေးရမည့်ကြိမ်ရေ ( Turnover ) ဤပရိုမိုးရှင်းကို Venus1688 မှကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

သူငယ်ချင်းမိတ်ဆက် ဘောနပ် (20%)

venus1688 ၌ မန်ဘာအကောင့်ဖွင့်ထားပြီးသူတိုင်း မိမိရဲ့မိတ်ဆွေများကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး 5,000 ကျပ်အထက်မှ အကောင့်ဖွင့်ကစားခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဆိုဒ်မှ 20% ဘောနပ်ကိုအမြင့်ဆုံး 30,000 ကျပ်အထိ ရရှိနိုင်ပါမည်။

ငါးပစ်ဂိမ်းနှင့်ဆလော့ဂိမ်း ကော်မရှင်

တပတ်တစ်ကြိမ် ကစားထားတဲ့ ကြိမ်ရေ(Turnover) အလိုက် ကော်မရှင်များပြန်အမ်းခြင်း။ ဤကော်မရှင်သည် venus1688 ရဲ့မန်ဘာတိုင်းရရှိနိုင်ပါမည်၊ ကော်မရှင်ပမာဏကို အနည်းအများကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပဲ မန်ဘာများ ကစားထားသော ကြိမ်ရေ(Turnover) အပေါ်မူတည်ပြီး တပတ်တစ်ကြိမ် တစ်လ ( 4 ) ကြိမ်အထိ ရရှိပါမည်။ ဤကော်မရှင်သည် ငါးပစ်ဂိမ်းနှင့်ဆလော့ဂိမ်း၏ ကြိမ်ရေ(Turnover)အတွက်သာ တွက်ချက်ပေးပါမည်။

ဘောလုံးကော်မရှင်

တပတ်တစ်ကြိမ် ကစားထားတဲ့ ကြိမ်ရေ(Turnover) အလိုက် ကော်မရှင်များပြန်အမ်းခြင်း ဤကော်မရှင်သည် venus1688 ရဲ့မန်ဘာတိုင်းရရှိနိုင်ပါမည်၊ ကော်မရှင်ပမာဏကို အနည်းအများကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပဲမန်ဘာများ ကစားထားသော ကြိမ်ရေ(Turnover) အပေါ်မူတည်ပြီး တပတ်တစ်ကြိမ် တစ်လ ( 4 ) ကြိမ်အထိ ရရှိပါမည်။ ဤကော်မရှင်သည် United gaming & SBOBET ရဲ့ဘောလုံးနှင့်အားကစားအမျိုးမျိုး၏ ကြိမ်ရေ(Turnover)အတွက်သာ တွက်ချက်ပေးပါမည်။