ေဘာလံုးေလာင္းနည္း

ဘောလုံးလောင်းနည်း

ကုမ္ပဏီသည် မာကာအိုနိုင်ငံတွင် တရားဝင်လိုင်စင် ရရှိထားပြီး အွန်လိုင်း ဘက်တင်း ဆိုဒ်များရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ရထားသော အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။

အာရှ Handicap

နိုင်မည့်အသင်းကို ခန့်မှန်းသည့် လောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ပွဲအစမှအဆုံးထိ သွင်းသော ဂိုးများကို ပွဲမစမီ ခန့်မှန်း ရမည်ဖြစ်သည်။ နာကျင်အချိန်ပို အပါအဝင် မိနစ်၉၀အတွင်း ရလဒ် ကိုသာမှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ပွဲစဉ်သည် မိနစ် ၉၀ မတိုင်မီ ရပ်တန့်/ ပိတ်သိမ်း/ ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါက လောင်းကြေးများကို ပယ်ဖျက်မည် ​ဖြစ်သည်။

ပထမပိုင်း သို့မဟုတ် အချိန်ပြည့်

ပထမပိုင်းရလဒ်နှင့် ဒုတိယပိုင်းရလဒ်ကို တစ်ခါတည်းခန့်မှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

 • H = အိမ်ကွင်း
 • A = အဝေးကွင်း
 • D = သရေ

အကယ်၍ ရလဒ်သည် ပထမပိုင်းတွင် ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြစ်ပြီး ဒုတိယပိုင်းတွင် ၁ ဂိုး ၂ ဂိုး ဖြစ်ပါက HA ကစားသူများ အနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဂိုးမရှိသရေဆိုပါက DD ကစားသူများ အနိုင်ဖြစ်ပါသည်။

ဂိုးပေါင်း အပေါ်/အောက်

သတ်မှတ်ထားသော ဂိုးအရေအတွက်ကို အပေါ်အောက်လောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းဂိုးသည် များနေပါက အပေါ် ကစားသူများ အနိုင်ဖြစ်ပြီး နည်းနေပါက အောက် ကစားသူများ နိုင်မည်။

မောင်းကစားခြင်း

 • သတ်မှတ်ပေါက်ကြေးအတိုင်း အနိုင်ရမည့်အသင်းကို ခန့်မှန်း၍ အနည်းဆုံး ၂ ပွဲမှ အများဆုံး ၁၀ပွဲအထိ ကစားနိုင်ပါသည်။
 • အကယ်၍ ပွဲစဉ်တစ်ပွဲသည် ရပ်တန့်/ ပိတ်သိမ်း/ ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါက ဤပွဲစဉ်ရလဒ်ကို ထည့်မတွက်ဘဲ အခြားပွဲစဉ်များ ရလဒ်ဖြင့်သာ တွက်ချက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အချိန်ပြည့်ဂိုးပေါင်း

 • နာကျင်အချိန်ပို အပါအဝင် မိနစ် ၉၀ အတွင်း ရရှိသောဂိုးများကို ကစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
 • အကယ်၍ ပွဲစဉ်သည် မိနစ် ၉၀ မတိုင်မီ ရပ်တန့်/ ပိတ်သိမ်း/ ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါက လောင်းကြေးများ ကို ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်သည်။

ပထမပိုင်းဂိုးပေါင်း

 • ပထမပိုင်းကစားချိန် ၄၅ မိနစ်အတွင်း ရရှိသောဂိုးများကို ကစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
 • အကယ်၍ ပွဲစဉ်သည် ဒုတိယပိုင်းတွင် သို့မဟုတ် အချိန်ပိုတွင် ရပ်တန့်/ ပိတ်သိမ်း/ ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါက လောင်းကြေးများသည် ပထမပိုင်း ရလဒ်အတိုင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ကစားပွဲဂိုးပေါင်း

တစ်ပွဲ သို့မဟုတ် တစ်ပွဲထက်ပိုသော ဂိုးပေါင်းများကို သတ်မှတ်ထားသော ဂိုးအရေအတွက် အပေါ် သိုမဟုတ်ေ အာက် လောင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဂိုးပေါင်း စုံ/မ လောင်းခြင်း (အချိန်ပြည့်)

နာကျင်အချိန်ပို အပါအဝင် မိနစ်၉၀အတွင်း ရရှိသောဂိုးများကို ကစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဂိုးမရှိသရေ ပြီးဆုံးပါက စုံ ကစားသူများ အနိုင်ရပါမည်။

ဂိုးပေါင်း စုံ/မ လောင်းခြင်း (ပထမပိုင်း)

နာကျင်အချိန်ပို အပါအဝင် ပထမပိုင်း ၄၅ အတွင်း ရရှိသော ဂိုးများကို ကစားရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဂိုးမရှိသရေ ပြီးဆုံးပါက စုံ ကစားသူများ အနိုင်ရပါမည်။

စုံ/မ လောင်းနည်း

ပုံမှန်ပွဲချိန်အတွင်း သွင်းဂိုးပေါင်းကို စုံနှင့်မ လောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းသော ဂိုးများလည်း ထည့်သွင်းရေတွက်ပါမည်။

လောင်းနည်းများ (1 X 2)

ကစားမှုများကို သတ်မှတ်ရာတွင် အိမ်ကွင်းအနိုင်၊ သရေ (သို့မဟုတ်) အဝေးကွင်းအနိုင် စသည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ကစားပွဲသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီမပါဝင်ဘဲ ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးချိန်အထိသာ ကစားနိုင်မည်။

 • 1 သည် အိမ်ကွင်းအနိုင်ကိုဖော်ပြပါသည်။
 • X သည် သရေကျခြင်းကိုဖော်ပြပါသည်။
 • 2 သည် အဝေးကွင်းအနိုင်ကိုဖော်ပြပါသည်။

မိနစ် ၃၀၊ မိနစ် ၇၀ ခန့်မှန်းကစားခြင်း

 • သတ်မှတ်ထားသော မိနစ်အတွင်း ရရှိသော ရလဒ်ကို တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • အချိန်ကျော်လွန်မှ ရရှိသောဂိုးများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည် မဟုတ်ပါ။

နှစ်မျိုးကစားခြင်း

ဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးမျိုးမှ နှစ်မျိုးကို ရွေးချယ် ကစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မိနစ် ၉၀ အတွင်းသာ ဖြစ်ပြီး အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီကို တွက်ချက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

 • ပထမရွေးချယ်မှု – အိမ်ကွင်း အနိုင်နှင့် သရေ
 • ဒုတိယရွေးချယ်မှု – အဝေးကွင်း အနိုင်နှင့် သရေ
 • တတိယရွေးချယ်မှု – အိမ်ကွင်း အနိုင်နှင့် အဝေးကွင်း အနိုင်

သရေမပါကစားခြင်း

 • မိနစ် ၉၀ အတွင်း နိုင်မည့်အသင်းကို ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ပိုနှင့် ပင်နယ်တီကို ထည့်သွင်းရေတွက်မည် မဟုတ်ပါ။
 • အကယ်၍ သရေကျသွားပါက ကစားငွေများကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

စပေးဘောကန်မည့်အသင်းကို ခန့်မှန်းခြင်း

ဒိုင်လူကြီးမှ ခရာမှုတ်သည်နှင့် စပေးဘောကန်မည့်အသင်းကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

ဂိုးရလဒ်ခန့်မှန်းခြင်း

မိနစ် ၉၀ အတွင်း ပေါ်ထွက်လာမည့် ဂိုးရလဒ်ကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းသော ဂိုးများ ကိုလည်း ထည့်သွင်းရေတွက်မည်ဖြစ်သည်။

အချိန်ပြည့်

ပွဲစဉ် မိနစ် ၉၀ ရလဒ်ကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ AOS ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ်များမဟုတ်ဘဲ အခြားရလဒ်တစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။

ပထမပိုင်း

ပထမပိုင်း ပွဲပြီးဆုံးချိန်အထိသာ ရလဒ်ကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ AOS ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ်များမဟုတ်ဘဲ အခြားရလဒ်တစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။

ဂိုးမသွင်းနိုင်သောအသင်းကို ခန့်မှန်းခြင်း

 • ပွဲစဉ်တစ်ခုတွင် ပုံမှန် မိနစ် ၉၀ ကစားချိန်အတွင်း ဂိုးမသွင်နိုင်သော အသင်းကို ခန့်မှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
 • ပွဲစဉ်သည် ပျက်ပြယ်သွားပါက လောင်းကြေးများကို ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်သည်။

ပထမရမည့်အသင်းကို ခန့်မှန်းခြင်း

 • ဖလားပြိုင်ပွဲ၊ လိဂ်ပြိုင်ပွဲ စသည့် အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် အနိုင်ရရှိမည့် အသင်းကို ခန့်မှန်းသော ကစားနည်း ဖြစ်ပါသည်။
 • အနိုင်ရသည့် တရားဝင်ရလဒ် ထွက်ပေါ်လာချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။